Kykyviisarilla voi arvioida luotettavasti ja toistettavasti haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä

Tutkimus Kykyviisarin toistomittaus reliabiliteetista osoitti, että menetelmä on luotettava ja toistettava käyttää haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin. Kykyviisarin pysyvyys oli korkea ja se täytti suurimmalta osin myös tutkimus- ja kliinisen käytön toistettavuusvaatimukset. Poikkeuksena tähän oli kysymys tyytyväisyydestä elämään (B1).

Tutkimusartikkeli löytyy täältä:

Intrarater reliability of the Abilitator—a self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position: a test–retest study | BMJ Open

Lue kaikki