Kykyviisari-vinkki 5: Kykyviisari-kyselyyn voi vastata kahdeksalla kielellä

Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän voi täyttää kahdeksalla kielellä: suomi, ruotsi, englanti, hollanti, arabia, somali, kurdi (sorani) ja venäjä. Suomenkielisestä Kykyviisarista löytyvät myös selkokieli ja helpotettu selkokieli.

Vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen valitsemallaan kielellä. Kieliversioiden käännökset on tehty suomenkielisen lomakkeen pohjalta kulttuurisensitiivisesti.

Helpotettu selko -kysely on tehty erityisesti kehitysvammaisten kanssa käytettäväksi, mutta siitä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia esimerkiksi tekstin hahmottamisessa. Helpotetussa versiossa on lisätty kuvallista ohjausta, selkeytetty tekstiä ja avattu taulukkomuotoisia kysymyksiä. Helpotettu selko -kysely löytyy tällä hetkellä pdf-lomakkeena.

 

Kykyviisari kyselyn lomakkeet voi ladata kykyviisari.fi-verkkopalvelusta: Koulutusmateriaalit – Kykyviisari

Kykyviisari-verkkopalvelua voit kokeilla osoitteessa: Kokeile Kykyviisaria – Kykyviisari

Huom! Kokeiluversion vastaukset eivät tallennu.

Lue kaikki