Kykyviisari® jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  1. ESITIEDOT (mm. ikä, sukupuoli)
  2. HYVINVOINTI (mm. yleinen toimintakyky, koettu työkyky )
  3. OSALLISUUS (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen)
  4. MIELI (psyykkinen toimintakyky)
  5. ARKI (arjesta selviytyminen)
  6. TAIDOT (mm. kognitiivinen toimintakyky, osaaminen)
  7. KEHO (fyysinen toimintakyky)
  8. TAUSTATIEDOT (mm. koulutustausta)
  9. TYÖ JA TULEVAISUUS (mm. työllisyystilanne, muutostoiveet)

Kykyviisariin vastaaminen kestää 10-20 minuuttia. Kyselyn täytettyään vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen vastaustensa perusteella.

Kokeile Kykyviisaria!

Kykyviisari on maksuton kysely, joka kartoittaa vastaajan työ- ja toimintakykyä ja selvittää vastaajan keskeisiä vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisenkohteita.

Kokeile Kykyviisaria -kyselyn ohjeistuksessa ja palautteessa viitataan eri ammattihenkilöihin ja toimintoihin, koska kyselyn kokeiluversio vastaa asiakastyössä käytettävää kyselyä. Kokeiluversion vastaukset eivät tallennu, eikä niitä voida yhdistää vastaajaan. Vastaukset ja palautteen voi kuitenkin halutessaan itse tallentaa ja tulostaa.

Kokeile Kykyviisaria