Kykyviisari-vinkki 1: Hyödynnä Kykyviisarin tuloskoontia

 

Kykyviisari kerää ja tarjoaa vertailtavaa tietoa työ- ja toimintakyvystä. Voit verrata oman hankkeen tai organisaation tuloksia valtakunnallisesti kertyneeseen tietoon. 

Kykyviisarin aineisto on kertynyt työikäisiin kohdistuvissa palveluissa. Suurin osa vastaajista ei ole palkkatyössä. Tulokset on esitetty koko aineistosta eli kaikkien Kykyviisari-kyselyyn vastanneiden keskiarvona.  

Aineistosta löytyy myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) TL5-hankkeissa mukana olevien sekä Työllisyyden kuntakokeilujen vastaajien keskiarvot. 

Alkutilanneraportissa on Kykyviisariin vastanneiden ensimmäisen kyselykerran keskeiset tulokset. Seurantaraportista löytyy ensimmäisen ja viimeisimmän kyselykerran vertailu, jos asiakas on täyttänyt kyselyn vähintään kaksi kertaa.  

Kykyviisarista kertynyttä tietoa voi hyödyntää monipuolisesti. Tulokset päivittyvät muutaman kuukauden välein.  

Anonyymi- ja ryhmätasolla esitetty data löytyy osoitteesta: https://sivusto.kykyviisari.fi/tietoa-kykyviisarista/tulokset/ 

 

Lue kaikki