Kykyviisari-vinkki 4: Asiakkaan ääni kuuluviin

Huomio kannattaa kiinnittää kyselylomakkeen monivalintakysymykseen I14 ”Mihin elämäsi osa-alueille toivoisit muutosta?” Tämän kysymyksen kautta saadaan esille asiakkaan omat ajatukset ensisijaiseksi kokemistaan haasteista. Mikäli asiakas ei ole tähän vastannut, voi olla hyödyllistä silti käydä kysymyksen kohdat yhdessä läpi, jotta asiakkaan muutostarpeet ja toiveet tulee esille.

Vastaavasti myös ne osa-alueet, jotka sujuvat hyvin voi olla hyvä keskustella auki, jotta tunne pystyvyydestä vahvistuu samoin kuin omien vahvuuksien näkeminen. Asiat voivat olla hyvin pieniä ja konkreettisia, mutta ne kannattaa tuoda esille. 

 

Lue kaikki